Władze Związku

Władze Związku Pszczelarzy w Wiśle w obecnej kadencji
Zarząd Związku:

Jan Krzok – Prezes
Jerzy Cieślar – Z-ca Prezesa
Barbara Guz – Sekretarz
Władysław Cieślar – Skarbnik
Krystyna Sikora – członek
Czesław Kędzior – członek
Jan Kędzior – członek

Komisja Rewizyjna:

Jerzy Polok – Przewodniczący
Jan Piecha – członek
Jerzy Cieślar – członek

Sąd Koleżeński:

Władysław Wantulok – Przewodniczący
Paweł Szarzec
Ireneusz Cieśliczka