Zebranie sprawozdawcze za 2014r.

W dniu 7 lutego br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle o godz. 10.00 odbędzie się zebranie sprawozdawcze

Związku za 2014 r.

Zapraszamy wszystkich pszczelarzy!

Burmistrz odwiedził pszczelarzy

W środę  17 grudnia, Burmistrz Miasta Tomasz Bujok odwiedził pszczelarzy w siedzibie Związku. Jan Krzok  Prezes Związku  przedstawił aktualne sprawy, którymi zajmuje się Związek. Burmistrz złożył pszczelarzom i ich rodzinom życzenia świąteczno-noworoczne.

 

Umowa z Firmą Toorank

Zarząd Związku zawarł umowę o współpracy z firmą Toorank Polska S. A.  z siedzibą w Jasienicy. Toorank  może wykorzystywać logo Związku i  recepturę  mioduli. W zamian Związek otrzyma wsparcie finansowe i produkty firmowe.

Zebranie pszczelarzy – październik 2014

W dniu 18 października 2014 roku w siedzibie Związku odbędzie się kolejne zebranie pszczelarzy.

Oprócz  spraw organizacyjnych spotkanie poświęcone będzie szkoleniu p.t.  „Brakowanie plastrów, wtapianie węzy i przechowywanie ramek”

Zapraszamy!

Spotkanie z okazji Święta Miodu 2014

W dniu 27 września odbyło się spotkanie pszczelarzy z okazji corocznie organizowanego Święta Miodu w Wiśle. Jak zwykle nie zawiedli zaproszeni goście i delegacje organizacji pszczelarskich.

W spotkaniu udział wzięli: Jan Poloczek burmistrz Wisły, Janusz Podżorski przewodniczący Rady Miasta. Śląski Związek Pszczelarski reprezentowali Zbigniew Bińko prezes i  Maria Loska – Minas wiceprezes. Pszczelarzy z zaprzyjaźnionej organizacji z Bystrzycy (Czechy) reprezentował Miloslaw Mrozek, gościliśmy także delegacje z sąsiednich Kół z Ustronia i Istebnej.

Gościem specjalnym był Zdzisław Zieniewicz  z Wrocławia, wybitny pszczelarz specjalista z zakresu chorób pszczół.

W  imieniu Zarządu Związku prezes Jan Krzok wraz z członkami Zarządu podziękowali władzom miasta za nową siedzibę Związku, władzom Śląskiego Związku i pozostałym przedstawicielom organizacji pszczelarskich za współpracę. Wręczono dyplomy i puchary: Władysławowi Bujokowi rejonowemu z Wisły – za długoletnią pracę na rzecz Związku,  Barbarze Guz sekretarzowi Związku – za wybitne zasługi na rzecz pszczelarstwa wiślańskiego,  Janowi Kędziorowi – członkowi Zarządu za zorganizowanie i przeprowadzenie remontu nowej siedziby Związku, Janowi Cieślarowi – za prowadzenie strony internetowej,  prezesowi  Zbigniewowi  Bińko,  wiceprezes  Marii Loska – Minas z Śląskiego Związku pszczelarzy za współpracę oraz Wladislawowi Mrozkowi z Bystrzycy (Czechy)– za pomoc i wieloletnią współprace.

Interesujący wykład  wygłosił Zdzisław Zieniewicz, który szczególną uwagę skupił na zdrowotności pszczół a zwłaszcza ich leczeniu.

Życzenia dla pszczelarzy przekazali: burmistrz  Jan Poloczek, przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski oraz pozostali przewodniczący delegacji organizacji pszczelarskich.

Jak zwykle, pod przewodnictwem Krystyny Sikory, żony pszczelarzy przygotowały pyszne ciasta i kawę, dziękujemy!

Spotkanie zakończył wspólny posiłek.  

Dożynki i Święto Miodu

14 września odbyły się w Wiśle  powiatowe dożynki i Święto Miodu.

Krystyna i Gustaw Sikorowie, Barbara Guz, Jan Cieślar ze Skolnitego   zorganizowali stoisko promujące nasze  pszczelarstwo. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wczasowiczów, turystów oraz mieszkańców powiatu cieszyńskiego. Szczególne zainteresowanie budziły pszczoły w jednoramkowym oszklonym uliku.  Na stoisku można było nie tylko obserwować żywe pszczoły i ich produkty, ale kupić miód, świece z wosku i zaopatrzyć się w ulotki oraz uzyskać fachowe informacje.

Spotkanie pszczelarzy z okazji Święta Miodu

W dniu 27 września o godz. 10.00 w świetlicy GS „SCh” w Wiśle odbędzie się przełożone spotkanie pszczelarzy  z okazji Święta Miodu.

W trakcie spotkania  zostanie wygłoszony  wykład przez znanego w środowisku pszczelarskim specjalistę pszczelarza, Pana Zdzisława Zieniewicza z Wrocławia.

Zapraszamy !

 

Spotkanie z pszczelarzami z Bystrzycy – Czechy

W sobotę 23 sierpnia odbyło się spotkanie z pszczelarzami zaprzyjaźnionego Koła Pszczelarzy w Bystrzycy (Czechy). Spotkania z pszczelarzami z drugiej strony Olzy mają długą tradycję, którą zapoczątkowali nasi przodkowie na początku ubiegłego wieku. W czasie pobytu w Wiśle, pszczelarze z Czech zwiedzili naszą nową siedzibę, galerię rzeźby, byli na skoczni im. Adama Małysza i odwiedzili 3 pasieki w Malince. Były to pasieki: Jana Cieślara, Jana Szalbota – wiceprezesa Związku i Adama Pilcha. Na zakończenie odbyła się  biesiada u kolegi Michalika w Czarnem.

Zmiana terminu spotkania

Zarząd Związku Pszczelarzy podjął decyzję o zmianie terminu spotkania pszczelarzy organizowanego co roku z okazji Święta miodu. W tym roku wyjątkowo spotkanie pszczelarzy odbędzie się w dniu 27 września. O szczegółach Zarząd będzie informował w czasie pełnienia środowych dyżurów w siedzibie Związku i na naszej stronie internetowej.

Spotkanie w pasiece Ewy i Pawła Cieślarów

Od wielu lat w naszym Związku odbywa się cykl szkoleń pod nazwą  „spotkania  w pasiece”. Zgodnie z planem pracy Związku na rok bieżący, organizatorem były dwa Rejony Związku – I i II.   Spotkanie odbyło się w dniu 19 lipca w pasiece Ewy i Pawła Cieślarów z Malinki.

Spotkania w pasiece zawsze są znakomitą okazją do rozmów, wymiany doświadczeń i integracji pszczelarzy.  Podobnie  było i tym razem. Pszczelarze obejrzeli pasiekę i zapoznali się z prowadzoną gospodarką pasieczną, podyskutowali nad aktualnymi problemami  i sprawami organizacyjnymi Związku. Na spotkanie gospodarze przygotowali  bogracz i ciasta.  Serdecznie dziękujemy!