Spotkanie pszczelarzy

W dniu 5 września o godz 10.00 w świetlicy GS „Sch” w Wiśle odbędzie się spotkanie pszczelarzy organizowane w ramach Święta Miodu. Gościem spotkania będzie znany pszczelarz Igor Pawłyk , który wygłosi wykład pt. „Zastosowanie izolatora Petra Chmary w zwalczaniu chorób pszczół”.

Zapraszamy!

Bieszczady

W dniach 12-14 czerwca pszczelarze odbyli wycieczkę na Bieszczady. W pierwszym dniu zwiedziliśmy słynny Zamek w Łańcucie i pasiekę Pana Leszka Krasula w miejscowości Monasterzec. W drugim dniu Elektrownię na Zaporze Solina, Skansen – „Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – pierwsze i największe pod względem liczby zgromadzonych obiektów muzeum etnograficzne w Polsce założone po drugiej wojnie światowej. Wikipedia” W skansenie spotkaliśmy się z prezesem  Jerzym Sową i władzami Stowarzyszenia Pszczelarzy  Sanoku. W trzecim dniu odbyliśmy rejs po zalewie Solińskim,  w czasie zaskoczyła nas burza a następnie zwiedziliśmy pętlę Bieszczadzką. Wycieczkę zorganizowała Krystyna Sikora i Jan Kędzior członkowie Zarządu Związku .

Serdecznie dziękujemy.

Kras Morawski

W dniu 16 maj Związek Pszczelarzy zorganizował wycieczkę do Czech, do jednej z z najpiękniejszej jaskini.  „Kras Morawski – teren krasowy w Czechach, w kraju południowomorawskim na północ od Brna. Na obszarze 94 km², na którym w 1956 roku utworzono obszar chronionego krajobrazu, znajduje się ponad 1600 jaskiń, z czego cztery dostępne są dla zwiedzających. Wikipedia

Pogoda dopisała po drodze zwiedziliśmy w pasiekę pana Kopoczka w Frydku Mistku.

Cukier

Zarząd Związku informuje, że w dniu 14 maja od godz. 10.00  wydawany będzie cukier pszczelarzom na parkingu przy Piekarni nr 1 w Wiśle.

Informacja przeznaczona jest dla pszczelarzy, którzy zamówili cukier i dokonali stosownej wpłaty.

admin

Wykład

W środę 13 maja o godz. 8.15,  w trakcie dyżuru w biurze Związku, odbędzie się szkolenie pszczelarzy na temat  „Zapobieganie rójkom”, wykład wygłosi Jerzy Polok -mistrz pszczelarski.

Zapraszamy!

Wycieczka

Uwaga pszczelarze uczestnicy planowanej wycieczki!

Wyjazd na wycieczkę zaplanowaną w dniu 16 maja nastąpi z parkingu przy ul. Lipowej o godz. 6.30

Zebranie pszczelarzy

W środę 8 kwietnia odbyło się planowane zebranie pszczelarzy. Wykład na temat „Przygotowanie rodzin pszczelich do sezonu” wygłosił kol.  Jan Szalbot  wiceprezes Związku. Wiceprezes przedstawił  temat  w oparciu o publikacje w fachowej literaturze i własne doświadczenia na tle stale zmieniających się warunków gospodarki pasiecznej.

 

 

Kwietniowe zebranie pszczelarzy

W dniu 8 kwietnia br odbędzie się w siedzibie Związku zebranie pszczelarskie z wykładem na aktualny temat „Przygotowanie rodzin pszczelich do sezonu”. Jak zwykle Zarząd przedstawi również aktualne informacje i sprawy organizacyjne.

Zapraszamy!

Zebranie miesięczne

W sobotę 21 marca odbyło się zebranie miesięczne pszczelarzy. W ramach szkolenia pszczelarze obejrzeli wykład na temat  „Strategia walki z warrozą w 2015”. Bieżące sprawy organizacyjne, przebieg zimowli pszczół    przedstawił Prezes Związku Jan Krzok.

Zebranie sprawozdawcze za rok 2014

W dniu 7 lutego odbyło się pierwsze w tym roku zebranie pszczelarskie.  Na zebranie sprawozdawcze Związku przybyli zaproszeni goście: Tomasz Bujok  Burmistrz Wisły, Rafał Skurzok Wiceprzewodniczący Rady Miasta,  Zbigniew Bińko Prezes i Maria Loska Minas Wiceprezes Śląskiego Związku Pszczelarzy, delegacja Koła Pszczelarzy z Bystrzycy (Czechy) z Ladislawem Mrózkiem na czele.

Zebranie prowadził Jan Piecha. Prezes Związku pszczelarzy w Wiśle Jan Krzok  złożył sprawozdanie z działalności Zarządu,  Karol Sztefek złożył sprawozdanie w imieniu Komisji Rewizyjnej z kontroli  finansowej a Andrzej Pilch z pracy Sądu Koleżeńskiego.

Życzenia pszczelarzom przekazał Burmistrz Tomasz Bujok, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wisła. Życzenia i bieżące informacje o sytuacji w pszczelarstwie, w imieniu swoich organizacji przekazali: Prezes Zbigniew Bińko i Ladislaw Mrozek. Po przyjęciu sprawozdań i dyskusji,  przyjęto  preliminarz budżetowy, plan pracy i zatwierdzono bilans za 2014r.

Jak co roku, pyszne ciasta i wspólny posiłek przygotowały żony pszczelarzy pod przewodnictwem członkini Zarządu naszego Związku  Krystyny Sikory. Dziękujemy!