Zebranie sprawozdawczo-wyborcze – 21.01.2017

W dniu 21 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Pszczelarzy w Wiśle. Zaproszonych gości i pszczelarzy przywitał Prezes Jan Krzok. Zebranie prowadził Jan Piecha. Zebranie zaszczycili: Sylwester Foltyn Sekretarz Miasta, Rafał Skurzok Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Jerzy Nogowczyk Prezes GS, Zbigniew Binko Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy, Maria Loska – Minas Wiceprezes Śląskiego Związku Pszczelarzy. Gościliśmy również delegację pszczelarzy z Ustronia z Prezesem Karolem Nogawczykiem i delegację pszczelarzy z Bystrzycy (Czechy) z Miloslawem Mrozkiem.

Prezes Jan Krzok złożył w imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności Związku w okresie 2013-2016, Skarbnik Władysław Cieślar przedstawił sprawozdanie finansowe, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Polok złożył sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu Związku. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego złożył sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego informując, że nie było żadnej sprawy zgłoszonej do rozpatrzenia przez Sąd.
Zebranie sprawozdawcze przyjęło sprawozdania i udzieliło Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium.

Następnie zaproszeni goście przekazali pszczelarzom życzenia. Skarbnik Związku Władysław Cieślar przedstawił proponowany preliminarz budżetowy na rok 2017 oraz plan pracy na lata 2017-2020, który następnie został zatwierdzony przez zebranych członków.

Członkowie Związku wybrali nowe władze, na kolejną kadencję.
Zarząd Związku:
Jan Krzok – Prezes
Jerzy Cieślar – Z-ca Prezesa
Barbara Guz – Sekretarz
Władysław Cieślar – Skarbnik
Krystyna Sikora – członek
Czesław Kędzior – członek
Jan Kędzior – członek

Komisja Rewizyjna:
Jerzy Polok – Przewodniczący
Jan Piecha – członek
Jerzy Cieślar – członek

Sąd Koleżeński:
Paweł Szarzec
Władysław Wantulok
Ireneusz Cieśliczka

Jak co roku, żony pszczelarzy przygotowały pod przewodnictwem Krystyny Sikory kawę i pyszne ciasta. Zebranie zakończyło się wspólnym obiadem.
Dziękujemy!

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd Związku Pszczelarzy w Wiśle serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbędzie się dnia 21 stycznie 2017 roku o godz. 10.00 w świetlicy Gminnej Spółdzielni w Wiśle.

Zapraszamy!

Jubileusz 85-lecia działalności Związku

W dniu 10 września 2016 pszczelarze zrzeszeni w Związku  Pszczelarzy w Wiśle świętowali  85-lecie swojej działalności, w gronie zaproszonych gości i swoich rodzin.

Uświetnili naszą uroczystość: Tomasz Bujok – Burmistrz Wisły, Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta, Zdzisław  Pilch – Przewodniczący Komisji Kultury,  Renata Czyż – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Andrzej Kudełka – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła, Jerzy Nogowczyk – Prezes Gminnej Spółdzielni.

Na uroczystość przybyły delegacje: Śląskiego Związku Pszczelarzy z Zbigniewem Bińko – Prezesem i Marią Loska-Minas – Wiceprezesem,   Koła Pszczelarzy z Bystrzycy (Czechy) –  z Wladislawem Mrozkiem,  Koła Pszczelarzy z Czadcy (Słowacja) – z Slovakiem Martynem, Koła Pszczelarzy Mosty u Jablonkowa (Czechy) – z Milanem Motyką,   Koła Pszczelarzy z Ustronia – z Reginą Zakaszewską i Koła Pszczelarzy w Istebnej – z Władysławem Kaczmarzykiem,

Imprezę prowadził Jan Krzok Prezes Związku. Były podziękowania dla działaczy, krótkie filmowe wspomnienie o pszczelarzach z rodziny Krzoków z Osiedla Kobyla, która od pięciu pokoleń zajmuje się pszczelarstwem. Życzenia dla Związku złożyli zaproszeni goście.

Uroczystości  zakończył wspólny obiad. Dziękujemy Zarządowi za zorganizowanie uroczystości, a  Pani Krystynie
Sikorze i Paniom, żonom pszczelarzy za wspaniałe ciasta.

Wycieczka do Niepołomic

W ubiegłym roku na Święcie Miodu gościliśmy  Igora Pawłyka, który wygłosi wykład pt. „Zastosowanie izolatora Petra Chmary w zwalczaniu chorób pszczół”. W dniu 28 maja Zarząd Związku zorganizował wycieczkę do Niepołomic gdzie pszczelarze miejscowego Koła pod przewodnictwem Pana Igora zorganizowali zwiedzanie pasiek, puszczy Niepołomickiej, Zamku i słynnego  Kościoła gotyckiego z XIV wieku.

Dziękujemy!

 

Spotkania pszczelarzy

Chociaż w kalendarzu jest zima, już  czuć wiosnę. Pszczelarze licznie odwiedzają biuro Związku. Zarząd podejmuje działania na rzecz pszczelarzy, ułatwiając  zaopatrzenie w sprzęt, lekarstwa, pokarm. Ponadto pszczelarze szkolą się, ostatni wykład w czasie dyżuru,  na aktualny temat:  „Prace pasieczne w miesiącu marcu”, wygłosił Prezes Jan Krzok. Trwają również zapisy na wycieczki pszczelarskie.

Najbliższy wykład na temat: „Prace pasieczne w miesiącu kwietniu”.

Zapraszamy!

 

Pierwszy wykład – szkolenie

Większość z wykładów dla pszczelarzy, przewidzianych w planie pracy na 2016 rok, odbywać się będzie w czasie środowych dyżurów w Biurze Związku. Pierwszy na temat „Prace pasieczne w miesiącu lutym” wygłosił Jan Szalbót, Wiceprezes Związku.

Zebranie sprawozdawcze za rok 2015

W dniu 30 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze Związku Pszczelarzy w Wiśle. Zaproszonych gości i pszczelarzy przywitał Prezes Jan Krzok. Zebranie prowadził Wiceprezes Jan Szalbot. Zebranie zaszczycili: Janusz Podżorski, Przewodniczący Rady Miasta Wisła, Burmistrza Miasta reprezentował Jan Cieślar, Sekretarz Miasta. Gościliśmy również delegację pszczelarzy z Ustronia z Prezesem Karolem Nogowczykiem i delegację pszczelarzy z Bystrzycy (Czechy).
Prezes Jan Krzok złożył w imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności Związku. Skarbnik Władysław Cieślar złożył sprawozdanie finansowe. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Polok złożył sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu Związku. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Andrzej Pilch złożył sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego informując, że nie było żadnej sprawy zgłoszonej do rozpatrzenia przez Sąd.
Zebranie sprawozdawcze przyjęło sprawozdania i udzieliło Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium.
Zaproszeni goście przekazali pszczelarzom życzenia. W dyskusji pszczelarze skupili się głównie na walce z chorobami pszczół i omówieniu bieżących spraw dotyczących funkcjonowania Związku.
Przyjęto sprawozdania, zatwierdzono preliminarz budżetowy na 2016 rok i przyjęto wnioski do wykonania przez Zarząd Związku.
Jak co roku, żony pszczelarzy przygotowały pod przewodnictwem Krystyny Sikory kawę i pyszne ciasta.
Dziękujemy!

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 30  stycznia o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle odbędzie się Zebranie sprawozdawcze

Związku Pszczelarzy w Wiśle.

Zapraszamy!

Wykład

W środę 25 listopada w trakcie cotygodniowego dyżuru w Biurze Związku, Czesław Kędzior wygłosi wykład p.t.  ” Dezynfekcja uli, ramek i sprzętu pasiecznego”

Zapraszamy!