Rodzina pszczela

Życie rodziny pszczelej

Aktywność pszczół zależna jest od pory roku i warunków klimatycznych.

W życiu rodziny pszczelej przeciągu roku wyróżnić można następujące okresy:

1. Odnawianie składu rodziny po pierwszym oblocie wiosennym. Pszczoły zaczynają przynosić pierwszy słaby pożytek, a matki zaczynają składać jaja.

2. Wzrastanie siły rodziny – w miarę rozwoju rodziny i ewentualne doprowadzenie do stanu rójki. Rójka jest to naturalny sposób rozmnażania się rodzin pszczelich.

3. Pożytku głównego w okresie kwitnienia najważniejszych roślin miododajnych dających pożytek towarowy. Rozpoczyna się w maju, a kończy zwykle w pierwszej dekadzie lipca.

4. Okres zmniejszania się siły rodziny w wyniku wypracowania się podczas pożytku głównego oraz okres odnawiania składu rodziny. Pojawienie się niewielkiego pożytku pobudza matkę do czerwienią. Jeśli brak jest naturalnego pożytku należy stosować podkarmianie stymulacyjne.

5. Okres przygotowania rodzin pszczelich do zimowli i jej przebieg. Matki zwykle kończą czerwienie około 15 września (w normalnych warunkach). Zapasy na zimę powinny być uzupełnione nie później, jak do 10 września. Przeprowadzane obecnie badania potwierdzają, że na naszym terenie pszczoły mogą być odkarmione nawet do 10 sierpnia.