Plan pracy

Harmonogram zebrań Związku Pszczelarzy w Wiśle na 2017 rok

Data Godz. Temat     wykładu    i    miejsce
21.01 10.00 Zebranie sprawozdawcze
08.02 8.15 Wzbogacanie bazy pożytkowej dla pszczół
08.03 8.15 Wiosna w pasiece – główny przegląd, poszerzanie gniazd
19.04 8.15
Gospodarka pasieczna bez rójek – co robić?
10.05
27.05
8.15
7.00
Wychów matek na własne potrzeby
Wycieczka – Tarnowice Stare wyjazd z Dworca PKP Wisła Uzdrowisko
14.06
24.06
7.15
14.00
Choroby pszczół – waroza, zgnilec europejski
Spotkanie w pasiece – Robienie odkładów – Koniaków
1-2.07
12.07
5.00
8.15
Wycieczka dwudniowa – „Sądecki bartnik” Stróże i okolice. Wyjazd z dworca PKP Wisła.
Przygotowanie rodzin pszczelich do następnego sezonu
09.08
26.08
8.15
10.00
Rabunki w pasiekach – zapobieganie, zwalczanie
Spotkanie z kolegami z Bystrzycy w Wiśle
09.09
13.09
10.00 8.15
Doroczne spotkanie pszczelarzy w świetlicy G.S. Samopomoc Chłopska w  Wiśle
Zalety corocznej wymiany matek
11.10 8.15 Ekologiczne metody zwalczania warrozy
08.11
13.12
8.15
15.00
Pokaz wytapiania i klarowania wosku
Pszczelarstwo na Śląsku Cieszyńskim w latach 50-tych minionego wieku

Wszystkie zebrania odbędą się w siedzibie Związku w Wiśle przy ul 1 Maja 66 o godz.8.15 za wyjątkiem zaznaczonych w harmonogramie

Telefon kontaktowy do Prezesa Związku 797 761 972

Terminy płatnicze do:

– 30 marca 2017r – składki członkowskie, ulowe i OC pasiek – płacimy Rejonowym

– 30 kwietnia 2017r – przedpłaty na matki odkłady – płacimy Skarbnikowi

– 30 maja 2017r – przedpłaty na lekarstwa – płacimy Rejonowym

Zarząd Związku zastrzega sobie prawo zmian w programie