Pierwsza pomoc

Wykład na temat na temat użądleń i objawów wstrząsu anafilaktycznego, który może wystąpić po użądleniu u ludzi wygłosił mgr farmacji Paweł Molin na zebraniu w dniu 24 kwietnia 2012. Wielu pszczelarzy jest zainteresowanych tą tematyką, dlatego po uzyskaniu zgody, umieszczam slajdy, na podstawie których  Paweł Molin wygłosił wykład.