Zebranie sprawozdawczo-wyborcze – 21.01.2017

W dniu 21 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Pszczelarzy w Wiśle. Zaproszonych gości i pszczelarzy przywitał Prezes Jan Krzok. Zebranie prowadził Jan Piecha. Zebranie zaszczycili: Sylwester Foltyn Sekretarz Miasta, Rafał Skurzok Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Jerzy Nogowczyk Prezes GS, Zbigniew Binko Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy, Maria Loska – Minas Wiceprezes Śląskiego Związku Pszczelarzy. Gościliśmy również delegację pszczelarzy z Ustronia z Prezesem Karolem Nogawczykiem i delegację pszczelarzy z Bystrzycy (Czechy) z Miloslawem Mrozkiem.

Prezes Jan Krzok złożył w imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności Związku w okresie 2013-2016, Skarbnik Władysław Cieślar przedstawił sprawozdanie finansowe, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Polok złożył sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu Związku. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego złożył sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego informując, że nie było żadnej sprawy zgłoszonej do rozpatrzenia przez Sąd.
Zebranie sprawozdawcze przyjęło sprawozdania i udzieliło Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium.

Następnie zaproszeni goście przekazali pszczelarzom życzenia. Skarbnik Związku Władysław Cieślar przedstawił proponowany preliminarz budżetowy na rok 2017 oraz plan pracy na lata 2017-2020, który następnie został zatwierdzony przez zebranych członków.

Członkowie Związku wybrali nowe władze, na kolejną kadencję.
Zarząd Związku:
Jan Krzok – Prezes
Jerzy Cieślar – Z-ca Prezesa
Barbara Guz – Sekretarz
Władysław Cieślar – Skarbnik
Krystyna Sikora – członek
Czesław Kędzior – członek
Jan Kędzior – członek

Komisja Rewizyjna:
Jerzy Polok – Przewodniczący
Jan Piecha – członek
Jerzy Cieślar – członek

Sąd Koleżeński:
Paweł Szarzec
Władysław Wantulok
Ireneusz Cieśliczka

Jak co roku, żony pszczelarzy przygotowały pod przewodnictwem Krystyny Sikory kawę i pyszne ciasta. Zebranie zakończyło się wspólnym obiadem.
Dziękujemy!

Posted in Strona Główna.