Zebranie sprawozdawcze za rok 2015

W dniu 30 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze Związku Pszczelarzy w Wiśle. Zaproszonych gości i pszczelarzy przywitał Prezes Jan Krzok. Zebranie prowadził Wiceprezes Jan Szalbot. Zebranie zaszczycili: Janusz Podżorski, Przewodniczący Rady Miasta Wisła, Burmistrza Miasta reprezentował Jan Cieślar, Sekretarz Miasta. Gościliśmy również delegację pszczelarzy z Ustronia z Prezesem Karolem Nogowczykiem i delegację pszczelarzy z Bystrzycy (Czechy).
Prezes Jan Krzok złożył w imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności Związku. Skarbnik Władysław Cieślar złożył sprawozdanie finansowe. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Polok złożył sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu Związku. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Andrzej Pilch złożył sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego informując, że nie było żadnej sprawy zgłoszonej do rozpatrzenia przez Sąd.
Zebranie sprawozdawcze przyjęło sprawozdania i udzieliło Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium.
Zaproszeni goście przekazali pszczelarzom życzenia. W dyskusji pszczelarze skupili się głównie na walce z chorobami pszczół i omówieniu bieżących spraw dotyczących funkcjonowania Związku.
Przyjęto sprawozdania, zatwierdzono preliminarz budżetowy na 2016 rok i przyjęto wnioski do wykonania przez Zarząd Związku.
Jak co roku, żony pszczelarzy przygotowały pod przewodnictwem Krystyny Sikory kawę i pyszne ciasta.
Dziękujemy!

Posted in Strona Główna.