Zebranie marcowe

20 marca  odbyło się miesięczne zebranie pszczelarzy.  Prezes Jan Krzok    przedstawił sprawy organizacyjne. Pierwszy wykład   pt. „Podstawowe prace  w pasiece” przedstawił Jan Cieślar – mistrz pszczelarski. Drugi pt. „Nowatorska metoda  gospodarki  pierzgą” przedstawił Jan Krzok – mistrz pszczelarski – Prezes Związku.

Przy kawie i cieście, które przygotowała Barbara Guz – Sekretarz Związku, prowadzono dyskusję nad wygłoszonymi tematami i aktualnymi problemami, które nurtują pszczelarzy.

Posted in Strona Główna.