Zebranie sprawozdawcze

Zarząd Związku Pszczelarzy w Wiśle serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w zebraniu sprawozdawczym, które odbędzie się dnia 17 lutego 2018 roku o godz. 10.00 w świetlicy Gminnej Spółdzielni w Wiśle.

Zapraszamy!

Święto Miodu – 09.09.2017

W dniu 9.09.2017 odbyło się “Święto Miodu” w świetlicy G.S. Samopomoc Chłopska w Wiśle.

Pszczelarzy i zaproszonych gości przywitał Prezes Związku Jan Krzok oraz Prezes G.S. Samopomoc Chłopska w Wiśle Jerzy Nogowczyk, który pozdrowił przybyłych gości i pszczelarzy.

Zebranie zaszczycili również:
Przewodniczący Rady Miasta Wisła – Janusz Podżorski,
Burmistrza Miasta Wisła reprezentował Sylwester Foltyn, Sekretarz Miasta,
Powiatowego Lekarza Weterynarii reprezentował Ryszard Buzek,
Delegacja Śląskiego Związku Pszczelarzy z Prezesem Zbigniewem Binko i wiceprezes Marią Loską-Minas,
Delegacja Koła Pszczelarzy z Ustronia z Janem Gogółką,
Delegacja Koła Pszczelarzy z Dzięgielowa ze Stanisławem Procnerem,
Delegacja pszczelarzy z Bystrzycy (Czechy) z Ladisławem Mrozkiem.

W czasie zebrania odbyło się uroczyste przyjęcie nowych członków do naszego Związku.

Spotkanie uatrakcyjnił specjalistyczny wykład pani dr Marii Zoń na temat chorób pszczół.

Po wykładzie pszczelarze mieli możliwość zadawania pytań pani doktor, jak również dzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Mówiono też o tegorocznym trudnym sezonie pszczelarskim.

Bieżące sprawy organizacyjne przedstawił Prezes Jan Krzok.

Następnie zaproszeni goście przekazali pszczelarzom życzenia.

W czasie spotkania serwowano kawę i ciasta przygotowane przez panie pod kierownictwem Krystyny Sikory – członka Zarządu naszego Związku.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.

Spotkanie w pasiekach – 22.07.2017

W sobotę 22 lipca odbyło się spotkanie pszczelarzy w pasiece kolegi Antoniego Kukuczki w Koniakowie. Dziękujemy za gościnę i miłe przyjęcie.

Następnie odwiedziliśmy pasiekę Dominika Niemczyka, również w Koniakowie, gdzie wysłuchaliśmy ciekawych opowieści o gospodarce pasiecznej.
Na terenie Hodowli Głuszca kolega Dominik opowiedział nam o hodowli głuszca, o banku nasion i plantacji jodeł i świerków. Tam też mieliśmy grilla. Jak zwykle panie przygotowały wspaniałe ciasta, za które dziękujemy.

Dziękujemy kolegom z Koniakowa za zorganizowanie spotkania w pasiekach.

Wycieczka do Tarnowskich Gór – 27.05.2017

W dniu 27.05 wiślańscy pszczelarze pojechali na wycieczkę w okolice Tarnowskich Gór. Celem wycieczki było zwiedzanie obiektów muzealnych, jak również wizyta w dwóch pasiekach.

Na początku zwiedzaliśmy Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, następnie Zabytkową Kopalnię Srebra. Na terenie kopalni zjedliśmy obiad, a następnie udaliśmy się do Zamku w Tarnowicach Starych.

Po południu odwiedziliśmy pasiekę Piotra Olszoka w Reptach. Była okazja do rozmów i dzielenia się pszczelarskimi doświadczeniami. Razem z naszym gospodarzem udaliśmy się do drugiej pasieki, której właścicielem jest Edward Klop w Wilkowicach, gdzie mogliśmy urządzić wspólne pieczenie kiełbasek. Nasze panie przywiozły wspaniałe ciasta.

Wspólne biesiadowanie zakończyło naszą wycieczkę. Późnym wieczorem wróciliśmy do Wisły.

Organizatorką wycieczki była członkini Zarządu Związku – Krystyna Sikora. Dziękujemy!

 

Wykład – 10.05.2017

Wykład pt. „Wychów matek na własne potrzeby” przedstawił Prezes Związku Pszczelarzy w Wiśle – Jan Krzok.

Wykład – 26.04.2017

W środę 26.04.2017, w czasie zebrania pszczelarzy, Jan Kędzior (członek zarządu Związku) zaprezentował wykład na temat „Gospodarka pasieczna bez rójek – co robić?”

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze – 21.01.2017

W dniu 21 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Pszczelarzy w Wiśle. Zaproszonych gości i pszczelarzy przywitał Prezes Jan Krzok. Zebranie prowadził Jan Piecha. Zebranie zaszczycili: Sylwester Foltyn Sekretarz Miasta, Rafał Skurzok Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Jerzy Nogowczyk Prezes GS, Zbigniew Binko Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy, Maria Loska – Minas Wiceprezes Śląskiego Związku Pszczelarzy. Gościliśmy również delegację pszczelarzy z Ustronia z Prezesem Karolem Nogawczykiem i delegację pszczelarzy z Bystrzycy (Czechy) z Miloslawem Mrozkiem.

Prezes Jan Krzok złożył w imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności Związku w okresie 2013-2016, Skarbnik Władysław Cieślar przedstawił sprawozdanie finansowe, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Polok złożył sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu Związku. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego złożył sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego informując, że nie było żadnej sprawy zgłoszonej do rozpatrzenia przez Sąd.
Zebranie sprawozdawcze przyjęło sprawozdania i udzieliło Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium.

Następnie zaproszeni goście przekazali pszczelarzom życzenia. Skarbnik Związku Władysław Cieślar przedstawił proponowany preliminarz budżetowy na rok 2017 oraz plan pracy na lata 2017-2020, który następnie został zatwierdzony przez zebranych członków.

Członkowie Związku wybrali nowe władze, na kolejną kadencję.
Zarząd Związku:
Jan Krzok – Prezes
Jerzy Cieślar – Z-ca Prezesa
Barbara Guz – Sekretarz
Władysław Cieślar – Skarbnik
Krystyna Sikora – członek
Czesław Kędzior – członek
Jan Kędzior – członek

Komisja Rewizyjna:
Jerzy Polok – Przewodniczący
Jan Piecha – członek
Jerzy Cieślar – członek

Sąd Koleżeński:
Paweł Szarzec
Władysław Wantulok
Ireneusz Cieśliczka

Jak co roku, żony pszczelarzy przygotowały pod przewodnictwem Krystyny Sikory kawę i pyszne ciasta. Zebranie zakończyło się wspólnym obiadem.
Dziękujemy!

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd Związku Pszczelarzy w Wiśle serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbędzie się dnia 21 stycznie 2017 roku o godz. 10.00 w świetlicy Gminnej Spółdzielni w Wiśle.

Zapraszamy!

Jubileusz 85-lecia działalności Związku

W dniu 10 września 2016 pszczelarze zrzeszeni w Związku  Pszczelarzy w Wiśle świętowali  85-lecie swojej działalności, w gronie zaproszonych gości i swoich rodzin.

Uświetnili naszą uroczystość: Tomasz Bujok – Burmistrz Wisły, Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta, Zdzisław  Pilch – Przewodniczący Komisji Kultury,  Renata Czyż – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Andrzej Kudełka – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła, Jerzy Nogowczyk – Prezes Gminnej Spółdzielni.

Na uroczystość przybyły delegacje: Śląskiego Związku Pszczelarzy z Zbigniewem Bińko – Prezesem i Marią Loska-Minas – Wiceprezesem,   Koła Pszczelarzy z Bystrzycy (Czechy) –  z Wladislawem Mrozkiem,  Koła Pszczelarzy z Czadcy (Słowacja) – z Slovakiem Martynem, Koła Pszczelarzy Mosty u Jablonkowa (Czechy) – z Milanem Motyką,   Koła Pszczelarzy z Ustronia – z Reginą Zakaszewską i Koła Pszczelarzy w Istebnej – z Władysławem Kaczmarzykiem,

Imprezę prowadził Jan Krzok Prezes Związku. Były podziękowania dla działaczy, krótkie filmowe wspomnienie o pszczelarzach z rodziny Krzoków z Osiedla Kobyla, która od pięciu pokoleń zajmuje się pszczelarstwem. Życzenia dla Związku złożyli zaproszeni goście.

Uroczystości  zakończył wspólny obiad. Dziękujemy Zarządowi za zorganizowanie uroczystości, a  Pani Krystynie
Sikorze i Paniom, żonom pszczelarzy za wspaniałe ciasta.