Spotkanie z okazji Święta Miodu 2014

W dniu 27 września odbyło się spotkanie pszczelarzy z okazji corocznie organizowanego Święta Miodu w Wiśle. Jak zwykle nie zawiedli zaproszeni goście i delegacje organizacji pszczelarskich.

W spotkaniu udział wzięli: Jan Poloczek burmistrz Wisły, Janusz Podżorski przewodniczący Rady Miasta. Śląski Związek Pszczelarski reprezentowali Zbigniew Bińko prezes i  Maria Loska – Minas wiceprezes. Pszczelarzy z zaprzyjaźnionej organizacji z Bystrzycy (Czechy) reprezentował Miloslaw Mrozek, gościliśmy także delegacje z sąsiednich Kół z Ustronia i Istebnej.

Gościem specjalnym był Zdzisław Zieniewicz  z Wrocławia, wybitny pszczelarz specjalista z zakresu chorób pszczół.

W  imieniu Zarządu Związku prezes Jan Krzok wraz z członkami Zarządu podziękowali władzom miasta za nową siedzibę Związku, władzom Śląskiego Związku i pozostałym przedstawicielom organizacji pszczelarskich za współpracę. Wręczono dyplomy i puchary: Władysławowi Bujokowi rejonowemu z Wisły – za długoletnią pracę na rzecz Związku,  Barbarze Guz sekretarzowi Związku – za wybitne zasługi na rzecz pszczelarstwa wiślańskiego,  Janowi Kędziorowi – członkowi Zarządu za zorganizowanie i przeprowadzenie remontu nowej siedziby Związku, Janowi Cieślarowi – za prowadzenie strony internetowej,  prezesowi  Zbigniewowi  Bińko,  wiceprezes  Marii Loska – Minas z Śląskiego Związku pszczelarzy za współpracę oraz Wladislawowi Mrozkowi z Bystrzycy (Czechy)– za pomoc i wieloletnią współprace.

Interesujący wykład  wygłosił Zdzisław Zieniewicz, który szczególną uwagę skupił na zdrowotności pszczół a zwłaszcza ich leczeniu.

Życzenia dla pszczelarzy przekazali: burmistrz  Jan Poloczek, przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski oraz pozostali przewodniczący delegacji organizacji pszczelarskich.

Jak zwykle, pod przewodnictwem Krystyny Sikory, żony pszczelarzy przygotowały pyszne ciasta i kawę, dziękujemy!

Spotkanie zakończył wspólny posiłek.  

Posted in Strona Główna.