Spotkanie w pasiece Ewy i Pawła Cieślarów

Od wielu lat w naszym Związku odbywa się cykl szkoleń pod nazwą  „spotkania  w pasiece”. Zgodnie z planem pracy Związku na rok bieżący, organizatorem były dwa Rejony Związku – I i II.   Spotkanie odbyło się w dniu 19 lipca w pasiece Ewy i Pawła Cieślarów z Malinki.

Spotkania w pasiece zawsze są znakomitą okazją do rozmów, wymiany doświadczeń i integracji pszczelarzy.  Podobnie  było i tym razem. Pszczelarze obejrzeli pasiekę i zapoznali się z prowadzoną gospodarką pasieczną, podyskutowali nad aktualnymi problemami  i sprawami organizacyjnymi Związku. Na spotkanie gospodarze przygotowali  bogracz i ciasta.  Serdecznie dziękujemy!

Posted in Strona Główna.