Plan pracy

Harmonogram zebrań Związku Pszczelarzy w Wiśle na 2019 rok

 

Data Godz. Temat     wykładu    i    miejsce
19.01.19 10.00 Zebranie sprawozdawcze za Rok 2018, G.S Wisła
13.02.19

27.03.19

8.00

8.00

Film- Rok w pasiece, Biuro Związku

Hodowla matek- tworzenie odkładów- film, Biuro Związku

13.03.19

20.03.19

8.00

8.00

Zapobieganie i zwalczanie chorób- zgnilec amerykański, Biuro Związku

Zapobieganie i zwalczanie chorób- zgnilec amerykański, Biuro Związku

10.04.19

24.04.19

8.00

8.00

Główny przegląd wiosenny, Biuro Związku

Higiena w pasiece, Biuro Związku

08.05.19

22.05.19

8.00

8.00

Przyśpieszenie wiosennego rozwoju pszczół, Biuro Związku

Gospodarka pasieczna w kontekście anomali pogodowych, Biuro Związku

12.06.19

26.06.19

8.0

8.00

Miodobranie i prace po miodobraniu, Biuro Związku

Przygotowanie rodzin do zimowli, Biuro Związku

07.07.19

27.07.19

 8.00

8.00

Podkarmianie- rodzaje pokarmów, Biuro Związku

Wycieczka do Żor i okolic, Parking obok Dworca PKS Wisła

24.08.19 10.00 Spotkanie z pszczelarzami z Cadcy
07.09.19

18.09.19

10.00

8.00

Święto Miodu, G.S. Wisła

Układanie gniazd na zimę,Biuro Związku

02.10.19

16.10.19

8.00

8.00

Powiększanie bazy pożytkowej, Biuro Związku

Jaki ul wybrac, Biuro Związku

16.11.19 14.00 Spotkanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu koleżeńskiego i Rejonowych
04.12.19

18.12.19

8.00

8.00

Zimowla pszczół, Biuro Związku

Zapiski pasieczne, Biuro Związku

Telefon kontaktowy, Prezes Związku 797 761 972

Terminy płatnicze do:

– 30 kwietnia 2019r – składki członkowskie, ulowe, OC i lekarstwa – płacimy Rejonowym

– 30 maja 2019r – przedpłaty na matki odkłady – płacimy Skarbnikowi

Zarząd Związku zastrzega sobie prawo zmian w programie