Spotkanie w pasiece Ewy i Pawła Cieślarów

Od wielu lat w naszym Związku odbywa się cykl szkoleń pod nazwą  „spotkania  w pasiece”. Zgodnie z planem pracy Związku na rok bieżący, organizatorem były dwa Rejony Związku – I i II.   Spotkanie odbyło się w dniu 19 lipca w pasiece Ewy i Pawła Cieślarów z Malinki.

Spotkania w pasiece zawsze są znakomitą okazją do rozmów, wymiany doświadczeń i integracji pszczelarzy.  Podobnie  było i tym razem. Pszczelarze obejrzeli pasiekę i zapoznali się z prowadzoną gospodarką pasieczną, podyskutowali nad aktualnymi problemami  i sprawami organizacyjnymi Związku. Na spotkanie gospodarze przygotowali  bogracz i ciasta.  Serdecznie dziękujemy!

Wycieczka na Dolny Śląsk

W dniach 28 – 29 czerwca odbyła się  wycieczka pszczelarzy w rejon Jeleniej Góry. Oprócz wiślańskich pszczelarzy, udział wzięli pszczelarze z Ustronia i Bystrzycy (Czechy).

Pierwszym punktem było zwiedzanie zakładu  producenta drewnianych uli i ramek pszczelich „Stolarstwo-Tartacznictwo Ryszard Sułkowski” w Bolkowie. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez Pana Ryszarda Sułkowskiego. Pszczelarze mogli zobaczyć nowoczesną produkcję  uli i sprzętu pasiecznego na dużą skalę, mogli również zaopatrzyć się w ule i sprzęt pasieczny. Gospodarz opowiedział o produkcji prowadzonej w zakładzie, ponieważ sam jest  pszczelarzem, odpowiadał także na  pytania związane z gospodarką pasieczną. Pszczelarze zostali ugoszczeni  bigosem, kiełbasą, ciasteczkami i napojami…

Następnie zwiedziliśmy gospodarstwo pasieczne Pana Grzegorza Mendaluka, który prowadzi 80 pniową pasiekę i z pasją opowiadał o gospodarce prowadzonej w rejonie Jeleniej Góry.  Mieliśmy okazję zobaczyć pięknie urządzoną pracownię pszczelarską i pasiekę gospodarza,  degustować miody odmianowe, zakupić te, nie występujące u nas i podziwiać piękną górską panoramę i wspaniały widok na Śnieżkę i okolice.

Po zakwaterowaniu w pensjonacie w Karpaczu i obiedzie, zwiedziliśmy Park Miniatur najsłynniejszych  budowli świata. Wieczorem przy ognisku gościliśmy Panią Zuzannę Turwanicką, Prezesa Zarządu Powiatowego Koła Pszczelarzy Ziemi Jeleniogórskiej w Barcinku wraz z małżonkiem  i Jana Okulowskiego  z żoną z Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.

W niedzielę zwiedziliśmy  Park Miniatur i Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, następnie Sztolnie Kowary –  trasę podziemną o długości ok. 1200 m w nieczynnej kopalni rudy uranu w Kowarach.

Po obiedzie udaliśmy się na Wang w Karpaczu. Niestety, ostatniej atrakcji, zwiedzenia pasieki i spotkania z władzami Koła Pszczelarzy Ziemi  Jeleniogórskiej  nie udało się zrealizować z powodu awarii autobusu.

Tą drogą pragniemy przekazać serdeczne podziękowania pszczelarzom, którzy nas przyjęli a także Krystynie Sikorze i Janowi Kędziorowi za zorganizowanie wycieczki.

Wycieczka do beskidzkich pszczelarzy

W dniu 21 czerwca odbyła się zaplanowana wycieczka do Suchej Beskidzkiej i okolic. Pierwszą pasieką, którą odwiedziliśmy, była pasieka naszego pszczelarza Jana Piechy z  miejscowości  Pewel Wielka koło Żywca. Gospodarz opowiedział o swojej pasiece. Po zwiedzeniu pasieki, rodzina Piechów zaprosiła nas na znakomity, jeszcze ciepły kołacz i herbatę. Następnie pojechaliśmy do Suchej Beskidzkiej, gdzie w swojej pasiece przyjęli nas Państwo Lucyna i Bogusław Kowaliczkowie. Pan Bogusław Kowaliczek, który  prowadzi znane forum pszczelarskie „Ambrozja”, ze swadą opowiadał o prowadzeniu swojego  gospodarstwa pasiecznego i pokazywał wykonane według własnego projektu, przydatne w pasiece urządzenia.  W drodze powrotnej pszczelarze zakupili drobny sprzęt w sklepie Pana Mariana Adamka  w Gilowicach. Ostatnią pasiekę, którą odwiedziliśmy było gospodarstwo pasieczne Panów Tomasza i Andrzeja Wandzelów w miejscowości  Twardorzeczka koło Żywca. Panowie, ojciec z synem prowadzą  300 pniową pasiekę, produkują również matki. Spotkania ze wszystkimi pszczelarzami były bardzo ciekawe. Tą drogą pragniemy wszystkim  przekazać  serdeczne podziękowanie za przyjęcie tak dużej grupy pszczelarzy i podzielenie się  swoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękujemy!

Wycieczka do śląskich pszczelarzy

 W dniu 31 maja odbyła się wycieczka do pszczelarzy z Rydułtów  i Gostynia. Pierwszą pasiekę, którą odwiedziliśmy była pasieka Adama Barnabasa z Rydułtów, znanego hodowcy matek, kontynuującego   rodzinne tradycje pasieczne. Gospodarz podzielił się wiedzą na temat prowadzonej gospodarki pasiecznej i  hodowli matek.  Wspólnie z rodzicami  przygotował miłą poranną biesiadę. Następnie zwiedziliśmy pasiekę Prezesa Koła Romualda Kowalskiego z Rydułtów oraz kolejną znanego hodowcy matek pszczelich Krzysztofa Patalonga z Gostynia. Bardzo serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie i możliwość zobaczenia gospodarstw pasiecznych. Po wizycie w pasiekach odwiedziliśmy, znane już niektórym uczestnikom wycieczki z poprzedniej wizyty, słynne  Ogrody Kapiasa w Goczałkowicach.

Siedziba Związku

Zapraszamy do siedziby Związku !
Związek Pszczelarzy w Wiśle
ul. 1 Maja 66
Biuro czynne w każdą środę w godz.: 8.00 – 9.00 (w tym urzędowanie Prezesa Związku 2 i 4 środa miesiąca)

Najbliższe wydarzenia

07.11.2018, godz. 8.15. Zima w pasiece

05.12.2018. godz.8.15. Nowości pszczelarskie

W tym Roku znakujemy matki kolorem czerwonym

Warto pamiętać

W 1 dcm2 plastra (obustronnie) mieści się około 760 komórek pszczelich.
W 1 dcm2 plastra (obustronnie) mieści się około 0,3 kg pokarmu.

Lepiężnik biały.
Najwcześniej kwitnąca roślina.

Partnerzy

 

 

Porady

Marzec, to czas oblotu pszczół dobrze jest wtedy byc w pasiece.