Spotkanie z okazji Święta Miodu 2014

W dniu 27 września odbyło się spotkanie pszczelarzy z okazji corocznie organizowanego Święta Miodu w Wiśle. Jak zwykle nie zawiedli zaproszeni goście i delegacje organizacji pszczelarskich.

W spotkaniu udział wzięli: Jan Poloczek burmistrz Wisły, Janusz Podżorski przewodniczący Rady Miasta. Śląski Związek Pszczelarski reprezentowali Zbigniew Bińko prezes i  Maria Loska – Minas wiceprezes. Pszczelarzy z zaprzyjaźnionej organizacji z Bystrzycy (Czechy) reprezentował Miloslaw Mrozek, gościliśmy także delegacje z sąsiednich Kół z Ustronia i Istebnej.

Gościem specjalnym był Zdzisław Zieniewicz  z Wrocławia, wybitny pszczelarz specjalista z zakresu chorób pszczół.

W  imieniu Zarządu Związku prezes Jan Krzok wraz z członkami Zarządu podziękowali władzom miasta za nową siedzibę Związku, władzom Śląskiego Związku i pozostałym przedstawicielom organizacji pszczelarskich za współpracę. Wręczono dyplomy i puchary: Władysławowi Bujokowi rejonowemu z Wisły – za długoletnią pracę na rzecz Związku,  Barbarze Guz sekretarzowi Związku – za wybitne zasługi na rzecz pszczelarstwa wiślańskiego,  Janowi Kędziorowi – członkowi Zarządu za zorganizowanie i przeprowadzenie remontu nowej siedziby Związku, Janowi Cieślarowi – za prowadzenie strony internetowej,  prezesowi  Zbigniewowi  Bińko,  wiceprezes  Marii Loska – Minas z Śląskiego Związku pszczelarzy za współpracę oraz Wladislawowi Mrozkowi z Bystrzycy (Czechy)– za pomoc i wieloletnią współprace.

Interesujący wykład  wygłosił Zdzisław Zieniewicz, który szczególną uwagę skupił na zdrowotności pszczół a zwłaszcza ich leczeniu.

Życzenia dla pszczelarzy przekazali: burmistrz  Jan Poloczek, przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski oraz pozostali przewodniczący delegacji organizacji pszczelarskich.

Jak zwykle, pod przewodnictwem Krystyny Sikory, żony pszczelarzy przygotowały pyszne ciasta i kawę, dziękujemy!

Spotkanie zakończył wspólny posiłek.  

Dożynki i Święto Miodu

14 września odbyły się w Wiśle  powiatowe dożynki i Święto Miodu.

Krystyna i Gustaw Sikorowie, Barbara Guz, Jan Cieślar ze Skolnitego   zorganizowali stoisko promujące nasze  pszczelarstwo. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wczasowiczów, turystów oraz mieszkańców powiatu cieszyńskiego. Szczególne zainteresowanie budziły pszczoły w jednoramkowym oszklonym uliku.  Na stoisku można było nie tylko obserwować żywe pszczoły i ich produkty, ale kupić miód, świece z wosku i zaopatrzyć się w ulotki oraz uzyskać fachowe informacje.

Spotkanie pszczelarzy z okazji Święta Miodu

W dniu 27 września o godz. 10.00 w świetlicy GS „SCh” w Wiśle odbędzie się przełożone spotkanie pszczelarzy  z okazji Święta Miodu.

W trakcie spotkania  zostanie wygłoszony  wykład przez znanego w środowisku pszczelarskim specjalistę pszczelarza, Pana Zdzisława Zieniewicza z Wrocławia.

Zapraszamy !

 

Spotkanie z pszczelarzami z Bystrzycy – Czechy

W sobotę 23 sierpnia odbyło się spotkanie z pszczelarzami zaprzyjaźnionego Koła Pszczelarzy w Bystrzycy (Czechy). Spotkania z pszczelarzami z drugiej strony Olzy mają długą tradycję, którą zapoczątkowali nasi przodkowie na początku ubiegłego wieku. W czasie pobytu w Wiśle, pszczelarze z Czech zwiedzili naszą nową siedzibę, galerię rzeźby, byli na skoczni im. Adama Małysza i odwiedzili 3 pasieki w Malince. Były to pasieki: Jana Cieślara, Jana Szalbota – wiceprezesa Związku i Adama Pilcha. Na zakończenie odbyła się  biesiada u kolegi Michalika w Czarnem.

Zmiana terminu spotkania

Zarząd Związku Pszczelarzy podjął decyzję o zmianie terminu spotkania pszczelarzy organizowanego co roku z okazji Święta miodu. W tym roku wyjątkowo spotkanie pszczelarzy odbędzie się w dniu 27 września. O szczegółach Zarząd będzie informował w czasie pełnienia środowych dyżurów w siedzibie Związku i na naszej stronie internetowej.

Siedziba Związku

Zapraszamy do siedziby Związku !
Związek Pszczelarzy w Wiśle
ul. 1 Maja 66
Biuro czynne w każdą środę w godz.: 8.00 – 9.00 (w tym urzędowanie Prezesa Związku 2 i 4 środa miesiąca)

Najbliższe wydarzenia

07.11.2018, godz. 8.15. Zima w pasiece

05.12.2018. godz.8.15. Nowości pszczelarskie

W tym Roku znakujemy matki kolorem czerwonym

Warto pamiętać

W 1 dcm2 plastra (obustronnie) mieści się około 760 komórek pszczelich.
W 1 dcm2 plastra (obustronnie) mieści się około 0,3 kg pokarmu.

Lepiężnik biały.
Najwcześniej kwitnąca roślina.

Partnerzy

 

 

Porady

Marzec, to czas oblotu pszczół dobrze jest wtedy byc w pasiece.