Zebranie miesięczne

W sobotę 21 marca odbyło się zebranie miesięczne pszczelarzy. W ramach szkolenia pszczelarze obejrzeli wykład na temat  „Strategia walki z warrozą w 2015”. Bieżące sprawy organizacyjne, przebieg zimowli pszczół    przedstawił Prezes Związku Jan Krzok.

Zebranie sprawozdawcze za rok 2014

W dniu 7 lutego odbyło się pierwsze w tym roku zebranie pszczelarskie.  Na zebranie sprawozdawcze Związku przybyli zaproszeni goście: Tomasz Bujok  Burmistrz Wisły, Rafał Skurzok Wiceprzewodniczący Rady Miasta,  Zbigniew Bińko Prezes i Maria Loska Minas Wiceprezes Śląskiego Związku Pszczelarzy, delegacja Koła Pszczelarzy z Bystrzycy (Czechy) z Ladislawem Mrózkiem na czele.

Zebranie prowadził Jan Piecha. Prezes Związku pszczelarzy w Wiśle Jan Krzok  złożył sprawozdanie z działalności Zarządu,  Karol Sztefek złożył sprawozdanie w imieniu Komisji Rewizyjnej z kontroli  finansowej a Andrzej Pilch z pracy Sądu Koleżeńskiego.

Życzenia pszczelarzom przekazał Burmistrz Tomasz Bujok, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wisła. Życzenia i bieżące informacje o sytuacji w pszczelarstwie, w imieniu swoich organizacji przekazali: Prezes Zbigniew Bińko i Ladislaw Mrozek. Po przyjęciu sprawozdań i dyskusji,  przyjęto  preliminarz budżetowy, plan pracy i zatwierdzono bilans za 2014r.

Jak co roku, pyszne ciasta i wspólny posiłek przygotowały żony pszczelarzy pod przewodnictwem członkini Zarządu naszego Związku  Krystyny Sikory. Dziękujemy!

Zebranie sprawozdawcze za 2014r.

W dniu 7 lutego br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle o godz. 10.00 odbędzie się zebranie sprawozdawcze

Związku za 2014 r.

Zapraszamy wszystkich pszczelarzy!

Burmistrz odwiedził pszczelarzy

W środę  17 grudnia, Burmistrz Miasta Tomasz Bujok odwiedził pszczelarzy w siedzibie Związku. Jan Krzok  Prezes Związku  przedstawił aktualne sprawy, którymi zajmuje się Związek. Burmistrz złożył pszczelarzom i ich rodzinom życzenia świąteczno-noworoczne.

 

Umowa z Firmą Toorank

Zarząd Związku zawarł umowę o współpracy z firmą Toorank Polska S. A.  z siedzibą w Jasienicy. Toorank  może wykorzystywać logo Związku i  recepturę  mioduli. W zamian Związek otrzyma wsparcie finansowe i produkty firmowe.

Zebranie pszczelarzy – październik 2014

W dniu 18 października 2014 roku w siedzibie Związku odbędzie się kolejne zebranie pszczelarzy.

Oprócz  spraw organizacyjnych spotkanie poświęcone będzie szkoleniu p.t.  „Brakowanie plastrów, wtapianie węzy i przechowywanie ramek”

Zapraszamy!

Spotkanie z okazji Święta Miodu 2014

W dniu 27 września odbyło się spotkanie pszczelarzy z okazji corocznie organizowanego Święta Miodu w Wiśle. Jak zwykle nie zawiedli zaproszeni goście i delegacje organizacji pszczelarskich.

W spotkaniu udział wzięli: Jan Poloczek burmistrz Wisły, Janusz Podżorski przewodniczący Rady Miasta. Śląski Związek Pszczelarski reprezentowali Zbigniew Bińko prezes i  Maria Loska – Minas wiceprezes. Pszczelarzy z zaprzyjaźnionej organizacji z Bystrzycy (Czechy) reprezentował Miloslaw Mrozek, gościliśmy także delegacje z sąsiednich Kół z Ustronia i Istebnej.

Gościem specjalnym był Zdzisław Zieniewicz  z Wrocławia, wybitny pszczelarz specjalista z zakresu chorób pszczół.

W  imieniu Zarządu Związku prezes Jan Krzok wraz z członkami Zarządu podziękowali władzom miasta za nową siedzibę Związku, władzom Śląskiego Związku i pozostałym przedstawicielom organizacji pszczelarskich za współpracę. Wręczono dyplomy i puchary: Władysławowi Bujokowi rejonowemu z Wisły – za długoletnią pracę na rzecz Związku,  Barbarze Guz sekretarzowi Związku – za wybitne zasługi na rzecz pszczelarstwa wiślańskiego,  Janowi Kędziorowi – członkowi Zarządu za zorganizowanie i przeprowadzenie remontu nowej siedziby Związku, Janowi Cieślarowi – za prowadzenie strony internetowej,  prezesowi  Zbigniewowi  Bińko,  wiceprezes  Marii Loska – Minas z Śląskiego Związku pszczelarzy za współpracę oraz Wladislawowi Mrozkowi z Bystrzycy (Czechy)– za pomoc i wieloletnią współprace.

Interesujący wykład  wygłosił Zdzisław Zieniewicz, który szczególną uwagę skupił na zdrowotności pszczół a zwłaszcza ich leczeniu.

Życzenia dla pszczelarzy przekazali: burmistrz  Jan Poloczek, przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski oraz pozostali przewodniczący delegacji organizacji pszczelarskich.

Jak zwykle, pod przewodnictwem Krystyny Sikory, żony pszczelarzy przygotowały pyszne ciasta i kawę, dziękujemy!

Spotkanie zakończył wspólny posiłek.  

Dożynki i Święto Miodu

14 września odbyły się w Wiśle  powiatowe dożynki i Święto Miodu.

Krystyna i Gustaw Sikorowie, Barbara Guz, Jan Cieślar ze Skolnitego   zorganizowali stoisko promujące nasze  pszczelarstwo. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wczasowiczów, turystów oraz mieszkańców powiatu cieszyńskiego. Szczególne zainteresowanie budziły pszczoły w jednoramkowym oszklonym uliku.  Na stoisku można było nie tylko obserwować żywe pszczoły i ich produkty, ale kupić miód, świece z wosku i zaopatrzyć się w ulotki oraz uzyskać fachowe informacje.

Spotkanie pszczelarzy z okazji Święta Miodu

W dniu 27 września o godz. 10.00 w świetlicy GS „SCh” w Wiśle odbędzie się przełożone spotkanie pszczelarzy  z okazji Święta Miodu.

W trakcie spotkania  zostanie wygłoszony  wykład przez znanego w środowisku pszczelarskim specjalistę pszczelarza, Pana Zdzisława Zieniewicza z Wrocławia.

Zapraszamy !