Zebranie sprawozdawcze

W dniu 30  stycznia o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle odbędzie się Zebranie sprawozdawcze

Związku Pszczelarzy w Wiśle.

Zapraszamy!

Wykład

W środę 25 listopada w trakcie cotygodniowego dyżuru w Biurze Związku, Czesław Kędzior wygłosi wykład p.t.  ” Dezynfekcja uli, ramek i sprzętu pasiecznego”

Zapraszamy!

Spotkanie pszczelarzy

W dniu 5 września o godz 10.00 w świetlicy GS „Sch” w Wiśle odbędzie się spotkanie pszczelarzy organizowane w ramach Święta Miodu. Gościem spotkania będzie znany pszczelarz Igor Pawłyk , który wygłosi wykład pt. „Zastosowanie izolatora Petra Chmary w zwalczaniu chorób pszczół”.

Zapraszamy!

Bieszczady

W dniach 12-14 czerwca pszczelarze odbyli wycieczkę na Bieszczady. W pierwszym dniu zwiedziliśmy słynny Zamek w Łańcucie i pasiekę Pana Leszka Krasula w miejscowości Monasterzec. W drugim dniu Elektrownię na Zaporze Solina, Skansen – „Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – pierwsze i największe pod względem liczby zgromadzonych obiektów muzeum etnograficzne w Polsce założone po drugiej wojnie światowej. Wikipedia” W skansenie spotkaliśmy się z prezesem  Jerzym Sową i władzami Stowarzyszenia Pszczelarzy  Sanoku. W trzecim dniu odbyliśmy rejs po zalewie Solińskim,  w czasie zaskoczyła nas burza a następnie zwiedziliśmy pętlę Bieszczadzką. Wycieczkę zorganizowała Krystyna Sikora i Jan Kędzior członkowie Zarządu Związku .

Serdecznie dziękujemy.

Kras Morawski

W dniu 16 maj Związek Pszczelarzy zorganizował wycieczkę do Czech, do jednej z z najpiękniejszej jaskini.  „Kras Morawski – teren krasowy w Czechach, w kraju południowomorawskim na północ od Brna. Na obszarze 94 km², na którym w 1956 roku utworzono obszar chronionego krajobrazu, znajduje się ponad 1600 jaskiń, z czego cztery dostępne są dla zwiedzających. Wikipedia

Pogoda dopisała po drodze zwiedziliśmy w pasiekę pana Kopoczka w Frydku Mistku.

Siedziba Związku

Zapraszamy do siedziby Związku !
Związek Pszczelarzy w Wiśle
ul. 1 Maja 66
Biuro czynne w każdą środę w godz.: 8.00 – 9.00 (w tym urzędowanie Prezesa Związku 2 i 4 środa miesiąca)

Najbliższe wydarzenia

Film – 14.03 – Hodowla matek pszczelich
Wykład – 11.04 – Zgnilec amerykański, diagnostyka, zapobieganie, zwalczanie

Znakowanie matek

W celu łatwej identyfikacji matek pszczelarze znakują matki używając kolorowych opalitek lub farb.
W zależności od końcowej cyfry dziesięciolecia do znakowania matek używamy:

0 i 5 kolor niebieski
1 i 6 kolor biały
2 i 7 kolor żółty
3 i 8 kolor czerwony
4 i 9 kolor zielony

Warto pamiętać

W 1 dcm2 plastra (obustronnie) mieści się około 760 komórek pszczelich.
W 1 dcm2 plastra (obustronnie) mieści się około 0,3 kg pokarmu.

cieszynianka

Partnerzy

Porady

To już jesień, pszczoły wykorzystują każdą okazję, by uzupełnić zapasy w pyłek i nektar z ostatnich kwitnących kwiatów, których w przydomowych ogródkach nie brakuje. Pamiętajmy o warrozie!