Wycieczka do Niepołomic

W ubiegłym roku na Święcie Miodu gościliśmy  Igora Pawłyka, który wygłosi wykład pt. „Zastosowanie izolatora Petra Chmary w zwalczaniu chorób pszczół”. W dniu 28 maja Zarząd Związku zorganizował wycieczkę do Niepołomic gdzie pszczelarze miejscowego Koła pod przewodnictwem Pana Igora zorganizowali zwiedzanie pasiek, puszczy Niepołomickiej, Zamku i słynnego  Kościoła gotyckiego z XIV wieku.

Dziękujemy!

 

Spotkania pszczelarzy

Chociaż w kalendarzu jest zima, już  czuć wiosnę. Pszczelarze licznie odwiedzają biuro Związku. Zarząd podejmuje działania na rzecz pszczelarzy, ułatwiając  zaopatrzenie w sprzęt, lekarstwa, pokarm. Ponadto pszczelarze szkolą się, ostatni wykład w czasie dyżuru,  na aktualny temat:  „Prace pasieczne w miesiącu marcu”, wygłosił Prezes Jan Krzok. Trwają również zapisy na wycieczki pszczelarskie.

Najbliższy wykład na temat: „Prace pasieczne w miesiącu kwietniu”.

Zapraszamy!

 

Pierwszy wykład – szkolenie

Większość z wykładów dla pszczelarzy, przewidzianych w planie pracy na 2016 rok, odbywać się będzie w czasie środowych dyżurów w Biurze Związku. Pierwszy na temat „Prace pasieczne w miesiącu lutym” wygłosił Jan Szalbót, Wiceprezes Związku.

Zebranie sprawozdawcze za rok 2015

W dniu 30 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze Związku Pszczelarzy w Wiśle. Zaproszonych gości i pszczelarzy przywitał Prezes Jan Krzok. Zebranie prowadził Wiceprezes Jan Szalbot. Zebranie zaszczycili: Janusz Podżorski, Przewodniczący Rady Miasta Wisła, Burmistrza Miasta reprezentował Jan Cieślar, Sekretarz Miasta. Gościliśmy również delegację pszczelarzy z Ustronia z Prezesem Karolem Nogowczykiem i delegację pszczelarzy z Bystrzycy (Czechy).
Prezes Jan Krzok złożył w imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności Związku. Skarbnik Władysław Cieślar złożył sprawozdanie finansowe. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Polok złożył sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu Związku. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Andrzej Pilch złożył sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego informując, że nie było żadnej sprawy zgłoszonej do rozpatrzenia przez Sąd.
Zebranie sprawozdawcze przyjęło sprawozdania i udzieliło Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium.
Zaproszeni goście przekazali pszczelarzom życzenia. W dyskusji pszczelarze skupili się głównie na walce z chorobami pszczół i omówieniu bieżących spraw dotyczących funkcjonowania Związku.
Przyjęto sprawozdania, zatwierdzono preliminarz budżetowy na 2016 rok i przyjęto wnioski do wykonania przez Zarząd Związku.
Jak co roku, żony pszczelarzy przygotowały pod przewodnictwem Krystyny Sikory kawę i pyszne ciasta.
Dziękujemy!

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 30  stycznia o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle odbędzie się Zebranie sprawozdawcze

Związku Pszczelarzy w Wiśle.

Zapraszamy!

Siedziba Związku

Zapraszamy do siedziby Związku !
Związek Pszczelarzy w Wiśle
ul. 1 Maja 66
Biuro czynne w każdą środę w godz.: 8.00 – 9.00 (w tym urzędowanie Prezesa Związku 2 i 4 środa miesiąca)

Najbliższe wydarzenia

07.11.2018, godz. 8.15. Zima w pasiece

05.12.2018. godz.8.15. Nowości pszczelarskie

W tym Roku znakujemy matki kolorem czerwonym

Warto pamiętać

W 1 dcm2 plastra (obustronnie) mieści się około 760 komórek pszczelich.
W 1 dcm2 plastra (obustronnie) mieści się około 0,3 kg pokarmu.

Lepiężnik biały.
Najwcześniej kwitnąca roślina.

Partnerzy

 

 

Porady

Marzec, to czas oblotu pszczół dobrze jest wtedy byc w pasiece.