Wykład – 26.04.2017

W środę 26.04.2017, w czasie zebrania pszczelarzy, Jan Kędzior (członek zarządu Związku) zaprezentował wykład na temat „Gospodarka pasieczna bez rójek – co robić?”

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze – 21.01.2017

W dniu 21 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Pszczelarzy w Wiśle. Zaproszonych gości i pszczelarzy przywitał Prezes Jan Krzok. Zebranie prowadził Jan Piecha. Zebranie zaszczycili: Sylwester Foltyn Sekretarz Miasta, Rafał Skurzok Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Jerzy Nogowczyk Prezes GS, Zbigniew Binko Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy, Maria Loska – Minas Wiceprezes Śląskiego Związku Pszczelarzy. Gościliśmy również delegację pszczelarzy z Ustronia z Prezesem Karolem Nogawczykiem i delegację pszczelarzy z Bystrzycy (Czechy) z Miloslawem Mrozkiem.

Prezes Jan Krzok złożył w imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności Związku w okresie 2013-2016, Skarbnik Władysław Cieślar przedstawił sprawozdanie finansowe, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Polok złożył sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu Związku. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego złożył sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego informując, że nie było żadnej sprawy zgłoszonej do rozpatrzenia przez Sąd.
Zebranie sprawozdawcze przyjęło sprawozdania i udzieliło Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium.

Następnie zaproszeni goście przekazali pszczelarzom życzenia. Skarbnik Związku Władysław Cieślar przedstawił proponowany preliminarz budżetowy na rok 2017 oraz plan pracy na lata 2017-2020, który następnie został zatwierdzony przez zebranych członków.

Członkowie Związku wybrali nowe władze, na kolejną kadencję.
Zarząd Związku:
Jan Krzok – Prezes
Jerzy Cieślar – Z-ca Prezesa
Barbara Guz – Sekretarz
Władysław Cieślar – Skarbnik
Krystyna Sikora – członek
Czesław Kędzior – członek
Jan Kędzior – członek

Komisja Rewizyjna:
Jerzy Polok – Przewodniczący
Jan Piecha – członek
Jerzy Cieślar – członek

Sąd Koleżeński:
Paweł Szarzec
Władysław Wantulok
Ireneusz Cieśliczka

Jak co roku, żony pszczelarzy przygotowały pod przewodnictwem Krystyny Sikory kawę i pyszne ciasta. Zebranie zakończyło się wspólnym obiadem.
Dziękujemy!

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd Związku Pszczelarzy w Wiśle serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbędzie się dnia 21 stycznie 2017 roku o godz. 10.00 w świetlicy Gminnej Spółdzielni w Wiśle.

Zapraszamy!

Jubileusz 85-lecia działalności Związku

W dniu 10 września 2016 pszczelarze zrzeszeni w Związku  Pszczelarzy w Wiśle świętowali  85-lecie swojej działalności, w gronie zaproszonych gości i swoich rodzin.

Uświetnili naszą uroczystość: Tomasz Bujok – Burmistrz Wisły, Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta, Zdzisław  Pilch – Przewodniczący Komisji Kultury,  Renata Czyż – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Andrzej Kudełka – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła, Jerzy Nogowczyk – Prezes Gminnej Spółdzielni.

Na uroczystość przybyły delegacje: Śląskiego Związku Pszczelarzy z Zbigniewem Bińko – Prezesem i Marią Loska-Minas – Wiceprezesem,   Koła Pszczelarzy z Bystrzycy (Czechy) –  z Wladislawem Mrozkiem,  Koła Pszczelarzy z Czadcy (Słowacja) – z Slovakiem Martynem, Koła Pszczelarzy Mosty u Jablonkowa (Czechy) – z Milanem Motyką,   Koła Pszczelarzy z Ustronia – z Reginą Zakaszewską i Koła Pszczelarzy w Istebnej – z Władysławem Kaczmarzykiem,

Imprezę prowadził Jan Krzok Prezes Związku. Były podziękowania dla działaczy, krótkie filmowe wspomnienie o pszczelarzach z rodziny Krzoków z Osiedla Kobyla, która od pięciu pokoleń zajmuje się pszczelarstwem. Życzenia dla Związku złożyli zaproszeni goście.

Uroczystości  zakończył wspólny obiad. Dziękujemy Zarządowi za zorganizowanie uroczystości, a  Pani Krystynie
Sikorze i Paniom, żonom pszczelarzy za wspaniałe ciasta.

Siedziba Związku

Zapraszamy do siedziby Związku !
Związek Pszczelarzy w Wiśle
ul. 1 Maja 66
Biuro czynne w każdą środę w godz.: 8.00 – 9.00 (w tym urzędowanie Prezesa Związku 2 i 4 środa miesiąca)

Najbliższe wydarzenia

07.11.2018, godz. 8.15. Zima w pasiece

05.12.2018. godz.8.15. Nowości pszczelarskie

W tym Roku znakujemy matki kolorem czerwonym

Warto pamiętać

W 1 dcm2 plastra (obustronnie) mieści się około 760 komórek pszczelich.
W 1 dcm2 plastra (obustronnie) mieści się około 0,3 kg pokarmu.

Lepiężnik biały.
Najwcześniej kwitnąca roślina.

Partnerzy

 

 

Porady

Marzec, to czas oblotu pszczół dobrze jest wtedy byc w pasiece.