Zebranie marcowe

20 marca  odbyło się miesięczne zebranie pszczelarzy.  Prezes Jan Krzok    przedstawił sprawy organizacyjne. Pierwszy wykład   pt. „Podstawowe prace  w pasiece” przedstawił Jan Cieślar – mistrz pszczelarski. Drugi pt. „Nowatorska metoda  gospodarki  pierzgą” przedstawił Jan Krzok – mistrz pszczelarski – Prezes Związku.

Przy kawie i cieście, które przygotowała Barbara Guz – Sekretarz Związku, prowadzono dyskusję nad wygłoszonymi tematami i aktualnymi problemami, które nurtują pszczelarzy.

Otwarcie nowej siedziby

13 marca 2014 roku dokonano oficjalnego otwarcia nowej siedziby Związku Pszczelarzy w Wiśle, która mieści się na parterze  dawnej willi „Beskid”, przy Dworcu Kolejowym. Pomieszczenie udało się uzyskać dzięki pomocy Burmistrza Miasta Wisły –  Jana Poloczka. W otwarciu udział wzięli członkowie Zarządu Związku  oraz przedstawiciele władz miasta na czele z  Burmistrzem Miasta i Przewodniczącym Rady Miasta.

Prezes Związku Jan Krzok przywitał przedstawicieli miasta i wyraził wdzięczność Burmistrzowi za rozwiązanie problemu lokalizacji biura. Burmistrz pogratulował przystosowania lokalu do potrzeb Związku i życzył pomyślności w dalszej działalności. Lokal pszczelarze dzielą z Wiślańską Orkiestrą Dętą. W otwarciu uczestniczył również szef orkiestry Henryk Itner.

Zebranie pszczelarzy

W sobotę dnia 20 marca o godz. 14.00 w siedzibie Związku, odbędzie się zebranie pszczelarzy.

Oprócz informacji bieżących zostaną  wygłoszone dwa wykłady na temat  przewidziany w planie pracy pt. „Podstawowe prace  w pasiece” .

Zapraszamy!

Nowa siedziba

W dniu 27 lutego Związek Pszczelarzy w Wiśle przeprowadził się do nowej siedziby, która mieści się w budynku przy ul. 1 Maja 66. Najbliższy dyżur w środę w dniu 5 marca.  Zapraszamy!

Odbyło się zebranie sprawozdawcze

W dniu 8 lutego br. odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego  zebranie sprawozdawcze Związku Pszczelarzy w Wiśle. Gośćmi zebrania byli: Jan Poloczek Burmistrz Wisły, Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta, delegacje pszczelarzy z Śląskiego Związku Pszczelarzy, Bystrzycy (Czechy), Istebnej i Ustronia.

Zebranie prowadził Prezes Jan Krzok. Przyjęto sprawozdania  Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielono absolutorium Zarządowi. Uchwalono preliminarz budżetowy na 2014 rok i  plan pracy.

Jak zwykle, panie przygotowały wspólny posiłek.

Siedziba Związku

Zapraszamy do siedziby Związku !
Związek Pszczelarzy w Wiśle
ul. 1 Maja 66
Biuro czynne w każdą środę w godz.: 8.00 – 9.00 (w tym urzędowanie Prezesa Związku 2 i 4 środa miesiąca)

Najbliższe wydarzenia

Film – 14.03 – Hodowla matek pszczelich
Wykład – 11.04 – Zgnilec amerykański, diagnostyka, zapobieganie, zwalczanie

Znakowanie matek

W celu łatwej identyfikacji matek pszczelarze znakują matki używając kolorowych opalitek lub farb.
W zależności od końcowej cyfry dziesięciolecia do znakowania matek używamy:

0 i 5 kolor niebieski
1 i 6 kolor biały
2 i 7 kolor żółty
3 i 8 kolor czerwony
4 i 9 kolor zielony

Warto pamiętać

W 1 dcm2 plastra (obustronnie) mieści się około 760 komórek pszczelich.
W 1 dcm2 plastra (obustronnie) mieści się około 0,3 kg pokarmu.

cieszynianka

Partnerzy

Porady

To już jesień, pszczoły wykorzystują każdą okazję, by uzupełnić zapasy w pyłek i nektar z ostatnich kwitnących kwiatów, których w przydomowych ogródkach nie brakuje. Pamiętajmy o warrozie!