Krystyna Sikora

Członkini Zarządu Związku, posiada tytuł pszczelarza kwalifikowanego. Wspólnie z małżonkiem  Gustawem Sikorą – mistrzem  pszczelarskim  prowadzą gospodarkę pasieczną. Ewenementem jest fakt, że każde z małżonków prowadzi własną pasiekę i należą do różnych organizacji pszczelarskich. Gustaw Sikora jest  członkiem Koła Pszczelarzy w Ustroniu.

Krystyna Sikora tworzy dekoracje z motywami pszczół.  Jest autorką większości stoisk wystawowych organizowanych z okazji Święta Miodu i Pikników Leśnych organizowanych przez Nadleśnictwo Wisła.

Wyrabia świece z wosku.