Kras Morawski

W dniu 16 maj Związek Pszczelarzy zorganizował wycieczkę do Czech, do jednej z z najpiękniejszej jaskini.  „Kras Morawski – teren krasowy w Czechach, w kraju południowomorawskim na północ od Brna. Na obszarze 94 km², na którym w 1956 roku utworzono obszar chronionego krajobrazu, znajduje się ponad 1600 jaskiń, z czego cztery dostępne są dla zwiedzających. Wikipedia

Pogoda dopisała po drodze zwiedziliśmy w pasiekę pana Kopoczka w Frydku Mistku.

Posted in Strona Główna.